اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

سید مجتبی فرهادی دبیرکل اتاق بازرگانی قم شد

 محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با صدور حکمی، سیدمجتبی فرهادی را به عنوان دبیرکل این اتاق منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم، محمد ایرانی با صدور حکمی سیدمجتبی فرهادی را به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

نظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم» منصوب می‌شوید.

با توجه به اهمیت و جایگاه خاص این اتاق در رشد و تقویت صنعت و اقتصاد استان انتظار دارم تمام توان و همت خود را در جهت بهبود و ارتقاء ظرفیت های این مجموعه به ویژه در موارد ذیل به کار گرفته و با همکاری و هم افزایی سایر حوزه‌ها در این مسیر اقدام کنید.

۱. انتظام بخشی به حوزه های تخصصی و محتوایی اتاق و افزایش اثربخشی در ارتباط با نهادهای حاکمیتی

۲. تقویت ارتباط با دولت و جنبه مطالبه گری اتاق برای گره گشایی از مشکلات و راه اندازی موتور پیشران رشد اقتصادی استان

۳. معرفی ظرفیت های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و استفاده از آن در راستای پیگیری مسائل و مشکلات بخش خصوصی

۴. نظارت بر فعالیت کمیسیون های تخصصی و تقویت فرآیندهای اتاق بازرگانی برای ارتباط دوسویه با بخش خصوصی استان

۵. ایجاد چارچوب منظم برای شناسایی فعالان بخش خصوصی استان و تقویت حوزه خدمات بازرگانی اتاق

امید است با استعانت از خداوند متعال در جهت رسیدن به هدف پیشرفت بخش خصوصی استان گام‌های اساسی برداشته و با مدیریت کارآمد و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در سایه همدلی، هم‌افزایی و همراهی اعضای هیات نمایندگان اتاق در انجام وظایف پیروز و سربلند باشید.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها