اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قم

سازمان‌های دولتی با تمام ظرفیت در حوزه منابع انسانی به کمک بخش خصوصی بیایند

نایب رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی قم گفت: برای حل مشکل منابع انسانی بخش خصوصی نیازمند تمام ظرفیت سازمان‌های اجرایی مرتبط هستیم تا با نهایت دقت در امر منابع انسانی عمل کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمدرضا وجدانی در نشست کمیته منابع انسانی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی که با حضور مدیران سازمان‌های مرتبط در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی قم تشکیل شد گفت: اولویت رفع مشکل منابع انسانی باید شناسایی ظرفیت های سازمان‌های مرتبط باشد که مشخص گردد چه میزان ظرفیت در بخش دولتی برای حمایت بخش خصوصی است و میتواند به کمک بخش خصوصی بیاید.
وی ادامه داد: مزیت حمایت‌های سازمانی نیز یکی از موضوعاتی است که امروز نمی‌دانیم چه میزان با بخش خصوصی متفاوت است و این مطلب نیز باید به نحوی مطلوب در حوزه کسب و کار روشن شود تا بخش خصوصی به صورت تخصصی بتواند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت مشترک در جلسات را به تصویب برساند.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کار در بخش دیگری از این جلسه افزود: نحوه تعامل بین سازمانی از دیگر مواردی است که در سال آتی در جلسات باید به جنبه های مختلف آن پرداخته شود و نمایندگان سازمان‌ها در جلسات به صورت تام الاختیار مصوبات را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد این جلسات در سال آتی به صورت اقماری ادامه پیدا کند تا مسئله منابع انسانی به عنوان یک پروژه مهم در سطح استان به اجرا برسد.

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها