کارشناسی شورای گفتگو

جلسه کارشناسی شورای گفتگو با حضور اعضا و متولیان مربوط به امور کشاورزی با موضوع مصرف برق چاه های آب کشاورزان روز دوشنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل شد. ... ادامه مطلب

    خانهخدماتخبرتماس