شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

جلسات کارگروه تخصصی

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲

1402

1401

1400

1399

دستور جلسات و مصوبات کارگروه های تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1402

جلسه کارگروه مورخ 1402/01/29

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

بررسی مشکلات واردکنندگان ناشی از طولانی بودن مهلت تخصیص ارز و تمدید آن و مسدودسازی سپرده نزد بانک‌ها(موضوع بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 بانک مرکزی)

مرجع طرح موضوع:شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های بوشهر و هرمزگان

1- پیشنهادهای اتاق ایران به بانک مرکزی در راستای اصلاح این اقدام مورد پیگیری قرار گیرد.

2- پیشنهاد ابطال یا حذف بخشنامه بانک مرکزی در صحن اصلی شورای گفت و گو مطرح گردد.

3- بانک مرکزی در جلسه با بانک‌ها جهت بررسی این بخشنامه از اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی دعوت به عمل آورد.

1- نامه شماره 02/20260 مورخ 1402/2/4 بانک مرکزی به اداره تدوین و مقررات ارزی بانک پیرو جلسه کارگروه شورای گفت و گو دریافت شد. مبنی بر اینکه

– با توجه به شرایط تامین ارز نیمایی، مسدودسازی سپرده نزد بانک ها برای ایجاد و تمدید گواهی تمدید ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) برداشته شود.

– واحدهای تولیدی همانند بند 6 و 7 بخشنامه از مفاد بندهای اشاره شده مستثنی شوند.

2- ارسال نامه پیگیری جهت پیگیری مصوبه کارگروه شورا به بانک مرکزی به شماره 10/1/1124/ص مورخ 1402/02/19

3- این موضوع در 117 امین نشست شورای گفت و گو مطرح گردید.

جلسه کارگروه مورخ 1402/02/25

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

بررسی مشکلات نحوه تایید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده در حوزه گاز و نفت

مرجع طرح موضوع:جامعه ممیزی و بازرسی ایران

مقرر شد: 1- مرکز ملی تایید صلاحیت کمیته‌ای با نمایندگان شرکت ملی گاز، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل دهد تا فرایند تایید صلاحیت با رعایت شاخص‌های همه دستگاه‌ها مورد بازبینی قرار گیرد.

2- هیات مقررات‌زدایی با برگزاری جلسه‌ای با حضور همه ذینفعان بخش دولتی و خصوصی مجوزهای این حوزه را بررسی نماید.

1- نامه شماره 27/2324/ص مورخ 1402/3/23 به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال شد.

2- نامه شماره 27/2322/ص مورخ 1402/3/23 به هیات مقررات زدایی ارسال شد.

جلسه کارگروه مورخ 1402/03/10

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

بررسی بازنگری آیین نامه ثبت و کنترل انواع مواد کودی (ابلاغیه شماره 020/23585 مورخ 1393/08/21 وزارت جهاد کشاورزی)

مرجع طرح موضوع:انجمن‌ تولیدکنندگان کودهای زیستی و آلی – انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی و واردکنندگان کودهای ایران

مقرر شد انجمن مربوطه مصادیق موجود درباره تولیدات غیرقانونی انواع کود را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد تا رسیدگی شود.

سازمان ملی استاندارد نیز به موضوع آزمایشگاه‌های همکار ورود کرده و فرایند آنها را بررسی نموده و همچنین به جهت تسهیل صادرات، سازوکاری برای ارائه گواهی تائید نمونه تنظیم گردد؛ این تاییدیه موردنیاز تولیدکننده و صادرکننده است.

در نهایت وزارت جهاد کشاورزی با حضور موسسه خاک و آب، در مورد اصلاحات آیین نامه ثبت و کنترل مواد کودی، کمیته‌ای تشکیل دهد و نتیجه آن را برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند تا بر اساس آن متن آیین‌نامه نهایی شود. همچنین مقرر شد تا موضوع بارگذاری و تسهیل صدور مجوز نیز در هیات مقررات زدائی مورد تاکید قرار گیرد.

جلسه کارگروه مورخ 1402/03/23

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

1-بررسی امکان ارائه گواهی چک بابت مالیات ارزش افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید (پیرو مصوبه 113 امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1401/07/18)

مرجع طرح موضوع:کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران

2-بررسی اجرای ردیف 13 تبصره 4 بند (ب) ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با موضوع معافیت خدمات حمل و نقل

مرجع طرح موضوع:کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور

3-بررسی پیشنهاد پذیرش بارنامه‌های الکترونیکی شرکت‌های حمل و نقل به عنوان صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان

مرجع طرح موضوع:کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور

1-وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبات خود را در این خصوص به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال نمایند تا موضوع از طریق این شورا نیز مورد پیگیری قرار گیرد. این موضوع در صحن شورای گفتگو مطرح شود.

2-مقرر شد با توجه به مشکل پیش آمده برای فعالان بخش خصوصی در ارتباط با تفسیر سازمان امور مالیاتی از کلمه حمل و نقل در این بند از قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی استعلامی وزارت راه و شهرسازی تعریفی از حمل و نقل و خدمات جانبی حمل و نقل ارائه نماید و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا تفسیر سازمان امور مالیاتی از بارنامه (از جمله خدمت جانبی حمل و نقل است) می شود یا خیر؟

3- مقرر شد جلسه‌ای میان سازمان راهداری و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور برگزار شود تا بارنامه‌های الکترونیکی به نحوی اصلاح شود که مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

1-1 نامه شماره 10//1/2821/ص مورخ 1402/4/5 به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت جهت دریافت مستندات و مکاتبات آن ها با دولت و شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است.

1-2 نامه شماره 44280/71 مورخ 1402/03/23 وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه بارنامه صرفا سند قانونی است که تمامی خدمات حمل و نقل متکی به آن می باشد و براساس سند یادشده انجام می گردد ارسال شده است و درخواست بدین شکل بوده تا سازمان امور مالیاتی نسبت به استمرار اعمال معافیت مورد نظر قانون در بخش حمل و نقل اقدام کند.

1-3 در انتظار تشکیل جلسه

جلسه کارگروه مورخ 1402/03/30

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

رسیدگی به اعتراضات واصله از سوی فعالین اقتصادی پیرامون اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه

مرجع طرح موضوع:دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر

1- مقرر گردید مکاتبه ای با مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی در خصوص “درخواست کاهش هزینه از 2/5 درصد به 1.5 درصد ارزرش سیف کالا و یا پلکانی شدن دریافت هزینه 2/5 درصد با پایه 1% و افزایش ماهانه نیم درصد تا سقف مشخص برحسب زمان متروکه شدن تا ارائه درخواست اعاده اظهارنامه متروکه” بعمل آید.

2- مقرر گردید مکاتبه ای با گمرک جمهوری اسلامی مبنی براینکه رفع مشکل ارزی واردکنندگان کالا با بانک مرکزی نیز مشمول تبصره 3 ماده 24 ق.ا.گ. قرار گیرد، انجام پذیرد.

3- مقرر گردید جهت بررسی همه جانبه موضوع رسوب کالا در گمرکات، کمیته ای متشکل از نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش های مجلس و نماینده دبیرخانه شورای گفت و گو، توسط کمیسیون مدیریت واردات و گمرک اتاق ایران تشکیل شده و نتایج آن از طریق شورای گفت و گو پیگیری گردد.

4- مقررگردید طی مکاتبه ای با هیات مقررات زدایی، موضوع مجوز ترخیص کالا شامل زمانبندی مراحل مختلف و نحوه استعلامات از دستگاه ها و مراجع مرتبط در مدت زمان مجاز برای ترخیص کالا بصورت الکترونیکی، مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

1- در ارتباط با بند یک مصوبه این جلسه، نامه شماره 4106/1/10/ص مورخ 1402/05/07 به آقای خاندوزی رئیس مجمع سازمان کالای متروکه ارسال گردید.

جلسه کارگروه مورخ 1402/04/14

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

بررسی مشکلات تامین مواد اولیه (باتری فرسوده) شرکت‌های تولیدکننده سرب کشور از طریق ورود موقت

مرجع طرح موضوع:انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران

1- مقرر شد جهت تصمیم گیری و برای حل مشکل فعالان اقتصادی، هر کدام از دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعات و آمار در دسترس خود درباره میزان تولید شمس سرب، باتری خودرو، واردات و صادرات باتری فرسوده به صورت قطعی و موقت (از سال 1400 تا 1402 به تفکیک شرکت ها) و نیاز بازار به باتری فرسوده را در دو صنعت بازیافت باتری فرسوده(تولید شمس سرب) و تولید باتری خودرو به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال نمایند.

2- پس از دریافت اطلاعات، ظرف مدت یکماه جلسه ای کارگروه تکمیلی دراین خصوص برگزار شود.

1- ارسال نامه به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی و دفتر واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارسال آمار و اطلاعات و شیوه‌نامه ورود موقت در گمرک به شماره 10/1/3439/ص مورخ 1402/04/19

2- ارسال نامه به معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر ارسال اطلاعات مربوط به واردات باتری فرسوده به صورت قطعی و یا ورود موقت به شماره 10/1/3440/ص مورخ 1402/04/19

3- ارسال نامه به دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت و دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت مبنی بر ارسال اطلاعات و آمار به شماره 10/1/3448/ص مورخ 1402/04/19

4- پاسخ گمرک به شماره نامه 1402/623039 مورخ 1402/5/10 دریافت شد.

5- پاسخ سازمان محیط زیست به شماره نامه 1402/300/18742 مورخ 1402/05/07 دریافت شد.

جلسه کارگروه مورخ 1402/04/31

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

بررسی نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت و اصلاح فهرست مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (پیوست مربوط به بند 16 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط پیمانکاری)(پیگیری تصمیمات جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورخ 1401/03/25 و 1401/07/17)

مرجع طرح موضوع:شرکت کارت اعتباری ایران کیش

مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت جلسات مربوط به بازنگری در لیست بند 16 بخشنامه تنقیح را برگزار نماید و در این جلسات حوزه صنعت پرداخت با اولویت مورد بررسی قرار گیرد و گزارش مورد نظر سازمان در این خصوص در قالب یک پیش‌جلسه که 10 مرداد به میزبانی سازمان تامین اجتماعی با نمایندگان سازمان نظان صنفی و نماینده صنعت پرداخت، برگزار خواهد شد، نهایی شود.

به علاوه اینکه با توجه به پیشنهادهای ارائه شده مدعوین حاضر در جلسه و برای حل ریشه‌ای این مشکل مکاتبه لازم برای رفع ایرادات مربوط به صدور مفاصاحساب‌های بیمه درباره قراردادهای درآمدی در صنعت پرداخت کشور با هیات امناء سازمان تامین اجتماعی از طریق اتاق ایران و یا کانون عالی کارفرمایی انجام شود بدین ترتیب که در مواردی که دفاتر قانونی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات از جمله صنعت پرداخت (مشمولین ماده 47 قانون تامین اجتماعی) مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مفاصاحساب کلیه قراردادهای دوره حسابرسی صرف نظر از عنوان قرارداد صادر شود و لیست حذف گردد.

1- دعوتنامه سازمان نظام صنفی برای جمع بندی گزارش حوزه صنعت پرداخت طی نامه شماره 1245/ ص ت 1402 مورخ 1402/5/1 دریافت شد. این جلسه در تاریخ 1402/5/4 برگزار گردید.

2- دعوتنامه سازمان تامین اجتماعی برای برگزاری 4 جلسه به شماره 5020/1402/2610 مورخ 1402/05/01 دریافت شد که دو جلسه آن با اولویت برسی صنعت پرداخت برگزار گردید.

جلسه کارگروه مورخ 1402/05/01

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

بررسی ضرورت مشارکت بخش خصوصی در شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و ابهام در تصمیم‌گیری‌های موازی

مرجع طرح موضوع:فدراسیون واردات ایران

مقرر شد بازنگری وزارت جهاد کشاورزی در راستای لغو نهادهای تصمیم گیر موازی و یا با درنظر گرفتن جایگاهی برای نمایندگان بخش خصوصی بویژه سه اتاق ایران، تعاون و اصناف، صورت گرفته و در عین حال ارسال گزارش از اقدامات احتمالی شورای موصوف، از طریق دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، درخواست گردد.

جلسه کارگروه مورخ 1402/05/03

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

درخواست بازنگری فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی موضوع مصوبه شماره 133291/ت 33460 هـ مورخ 1401/07/27

مرجع طرح موضوع:اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران، شرکت کانی پودر گنبد و شرکت پلی استایرن انتخاب

مقررشد پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در این حوزه در ارتباط با بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و به دولت ارائه شود و برای این منظور از کلیه تشکل‌های ذینفع در این بخش نظرات و پیشنهادهای اصلاحی طی فراخوانی دریافت گردد. همچنین جهت ارائه پیشنهاد واحد به دولت و رفع تعارض منافع درخواست می شود تا هریک از تشکل‌ها موارد اختلافی خود با هریک از تشکل‌های دیگر از بخش خصوصی را به دبیرخانه شورا منعکس نمایند.

1- ارسال نامه فراخوان به انجمن‌های مرتبط به شماره 14/4147/ص مورخ 1402/05/07

2- دریافت پاسخ از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن به شماره 2/1402/5138 مورخ 1402/05/08

3- دریافت نامه پاسخ از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به شماره 992 مورخ 1402/05/15

4- دریافت نامه پاسخ اتحادیه حفاران غیرنفتی به شماره 1058-1402 مورخ 1402/05/17

جلسه کارگروه مورخ 1402/05/17

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

بررسی مشکلات شرکت‌های آب شیرین‌کن با توجه به پیامد های اجتماعی آن و در خطر افتادن آب شرب و بهداشت ساکنین حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران

مرجع طرح موضوع:انجمن شرکت‌های آب شیرین‌ کن و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که صنعت آب‌شیرین‌کن به یک آیین‌نامه مستقل نیاز دارد که در آن باید چگونگی تأمین مالی و مدل‌های قابل اجرا برای آن تعریف و مشخص شود، لذا مقرر شد:

1- به منظور حل ریشه‌ای مشکلات این بخش پیش‌نویس آیین‌نامه به همت وزارت نیرو و انجمن مربوطه و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شده و برای تصویب به دبیرخانه شورا ارائه گردد.

2- پیش نویس پیشنهادی انجمن شرکت های آب شیرین کن در خصوص میزان تأمین ارزی طرح های این صنعت به سیاق گذشته، بعلاوه نحوه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی (درصورت صلاحدید) جهت تصویب در هیأت وزیران به وزارت نیرو ارائه گردد.

3- وزارت نیرو مکاتبه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه داشته باشد مبنی بر اینکه آیا قابلیت استفاده از ظرفیت بند (ب) تبصره ۵  قانون بودجه برای پرداخت طلب سرمایه‌گذاران از طرف دولت وجود دارد یا خیر؟ همین مکاتبه هم از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو با مرکز مدیریت بدهیها و دارائیهای مالی عمومی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.

4- از ظرفیت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ استفاده شود به این ترتیب که وزارت نیرو نشستی را در اسرع وقت با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و با حضور بخش خصوصی و سازمان برنامه‌وبودجه هماهنگ کند و در آنجا سازوکاری برای پرداخت بدهی‌های دولت به سرمایه‌گذاران صنعت آب‌شیرین‌کن تعریف شود. پیشنهاد شد که در این جلسه موضوع تهاتر بدهی‌ها هم مطرح و بررسی شود.

1- ارسال نامه شماره 10/1/5105/ص مورخ 1402/05/24 به وزارت نیرو جهت پیگیری مصوبات جلسه

2- ارسال نامه شماره شماره 10/1/5106/ص مورخ 1402/05/24 به مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت وزارت اقتصاد جهت استفاده از طرفیت بند (ب) ماده 5 قانون بودجه

جلسه کارگروه مورخ 1402/05/22

دستور جلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور
جمع بندی و تصمیم جلسه
خبر جلسه
اقدامات و پیگیری ها

1-بررسی مشکل توقف ترخیص قطعات و موتور هواپیماها

مرجع طرح موضوع:فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران

2-بررسی رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل واردات کالا

مرجع طرح موضوع:کانون عالی کارفرمایی ایران

1-در این خصوص جلسه کارگروه به دلیل اعلام حل مسئله برابر نامه معاون ارزی بانک مرکزی و ارسال بخشنامه ای از سوی گمرک ایران مصوبه ای جهت اقدام نداشت.

1-2 مقرر شد بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به عنوان دو نهاد متولی طی یک هفته آینده، بستر لازم را در سامانه جامع تجارت برای تخصیص کوتاژهای صادراتی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فراهم و نتایج آن را به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس نمایند.

2-2 با توجه به برگزاری جلسه فی مابین سازمان توسعه تجارت و سازمان امور مالیاتی درباره حل چالش‌های مالیاتی صادرکنندگان خدمات فنی‌ مهندسی قرار شد در این نشست مسائل مربوط به این حوزه مطرح و حل‌وفصل گردد و نتیجه این نشست توسط سازمان توسعه تجارت برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود.

3-2 در خصوص دریافت کارت بازرگانی 5 ساله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مقرر شد کانون عالی کارفرمایی متنی را تهیه نماید تا از طریق اتاق ایران در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد تا مراحل اجرای آن بررسی و طی شود.

1-ابلاغ بخشنامه گمرک به شماره 1402/648061 مورخ 1402/05/17 مبنی بر حذف شرط قبل از انجام خرید و اقدام به ترخیص و انجام تشریفات گمرکی قطعات مورد نیار صنعت هواپیمایی که تاکنون وارد کشور شده اند با تاییدیه سازمان هواپیمایی کشوری (در خصوص اقلام وارده توسط هریک از شرکت های هواپیمایی که بایستی به صراحت در نامه ها شماره، تاریخ و مبلغ فاکتورها اشاره شده باشد) و بدون مدنظر قراردادن أخذ تأییدیه از بانک مرکزی

تمام حقوق مادی و معنوی وبسایت متعلق است به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

 

جستجو در سایت

صفحه اصلی

شورای گفت و گو

معرفی شورا

اعضای شورا

قوانین و مقررات

مواد قانونی مربوط به شورا

دستورالعمل شورا

سایر قوانین مرتبط

دبیرخانه شورا

معرفی دبیرخانه

اقتصاد کرونا

انتشارات

عملکرد شورا

دستور جلسات و مصوبات

جلسات اصلی شورا

جلسات کارگروه تخصصی

مهمترین دستاوردها

گزارش آماری

گزارش عملکرد سالانه

سال 1400

سال 1401

راه دشوار و بی پایان گفت و گو

شوراهای استانی

فهرست شوراهای استانی

گزارش ارزیابی شوراهای استانی

قانون، دستورالعمل و الحاقیه

ماده 13 قانون بهبود

دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی

دستورالعمل ارزیابی شوراهای استانی

الحاقیه1 دستورالعمل ارزیابی(راهنمای اعلام دستاورد)

الحاقیه2 دستورالعمل ارزیابی(راهنمای اطلاع رسانی)

شورای راهبری

طرح تاسیس شورای راهبری

مسئولین بهبود محیط کسب و کار

اخبار

شورای گفتگو

کارگروه های تخصصی

اخبار شوراهای استانی

شورای راهبری

سمینار/میزگرد

کارگاه آموزشی

اخبار انتشارات

گزارش تصویری

تماس با دبیرخانه

اطلاعات تماس

فرم درخواست

انتقادات و پیشنهادات