شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

اخبار شورای گفتگو

اخبار

رئیس اتاق بازرگانی قم خواستار شد؛ لزوم اجرای دقیق و شفاف قوانین مالیاتی/ مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود

رئیس اتاق بازرگانی قم با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان واقعی خواستار شفافیت هستند گفت: به دلیل اینکه تهیه مواد اولیه ما

ادامه مطلب
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها