شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

پژوهش ها و مطالعات اقتصادی در دوران کرونا
ردیف عنوان پژوهش تهیه کننده تاریخ انتشار
1 توصیه‌های سازمانی برای واکنش سریع در بحران کرونا Boston Consulting Group
2 اصول سیاست‌های اقتصادی در رکود کوید 19 دیوید کلینگینگمیت-اسکات شین-سوزان هلپر
3 کسب و کارها در دنیای پساکرونا مقدماتی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اسفند 98
4 اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا ضرورت حمایت از کسب و کارهاجهان پس از ویروس کرونا مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اسفند 98
5 جهان پس از ویروس کرونا یووال نوح حراری اسفند 98
6 Economics in the Time of Covid 19 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-پژوهشکده آینده‌پژوهی و سلامت-مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری سلامت اسفند 98
7 ویروس کرونا و کسب و کار تأثیر ویروس کووید-19 بر کسب و کارهای مختلف و اقداماتی که باید به منظور مقابله با آن انجام شود موسسه مک کینزی 1398/12/09
8 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (3) بررسی بار مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1398/12/21
9 اپیدمی کرونا و اقتصاد ایران چارچوبی برای حل تحلیل مساله حامد قدوسی 1398/12/23
10 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (5) راهبردهای مواجه و مقابله با شیوع کوید 19 معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1398/12/24
11 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (8) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن ویرایش اول معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1398/12/25
12 گزارش موسسه مشاوره مکنزی درباره تأثیر کرونا بر کسب و کارها واحد برنامه‌ریزی راهبردی و تعالی سازمانی شرکت حمل و نقل ریلی رجا 1398/12/26
13 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (7) چالش‌ها و راهکارهای حمایت از اقشار ضعیف و محروم جامعه معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1398/12/27
14 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (10) سناریوهای بازگشایی مدارس پس از کرونا معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1398/12/28
15 اقدامات اتحادیه اروپا برای حمایت از بنگاه‌ها در بحران ویروس کرونا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معاونت بررسی‌های اقتصادی- مهسا رجبی نژاد فروردین ماه 1399
16 خلاصه پیشنهادات اقتصادی کوتاه مدت پایان خرداد ماه 1399 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران فروردین ماه 1399
17 اقدامات انجمن مدیریت ایران در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی مدیریت جهت مقابله با ویروس کرونا انجمن مدیریت ایران فروردین ماه 1399
18 طبقه بندی یافته‌های پژوهش‌های اقتصادی مرتبط با آثار اقتصادی ویروس کرونا و ارائه برخی راهکارها انجمن مدیران صنایع فروردین ماه 1399
19 جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/01/05
20 ارزیابى اثر بیمارى کرونا بر اقتصاد استان اصفهان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 1399/01/10
21 مقایسه تدابیر ایالات متحده و ایران برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا ویروس گزارش چهارم سارا ملک محمدی-پدرام سلوکی شرکت به رابین 1399/01/11
22 بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت‌ها و کسب وکارها ویرایش اول دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 1399/01/16
23 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (14) ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاه‌ها از اقشار ضعیف و آسیب پذیر معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1399/01/16
24 کرونا با اقتصاد ما چه می‌کند؟ سهراب بختیار
25 ارزیابى اثر بیمارى کرونا بر اقتصاد استان اصفهان اتاق بازرگانى، صنایع،معادن و کشاورزى اصفهان ١٣٩٩/٠١/١٠
26 اثرات اقتصادى ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادى جهان و توصیه هاى سازمان توسعه و همکارى هاى اقتصادى مرکز پژوهش هاى اتاق ایران-مترجم؛فرناز صفدرى 1399/01/20
27 70تهدید سال 1399 و فرصت‌های نهفته در آنها برای کسب و کارها مجید محرمی- مصطفی نصیری 1399/01/13
28 درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسفند ماه 1398
29 بحران کرونا و جهان کار سازمان بین المللی کار- ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 1399/01/20
30 دولت ایران و کرونا نقی آزاد ارمکی 1399/01/11
31 نمای اولیه از تأثیر اقتصادی شیوع ویروس کووید 19 (از نکاه صندوق بین المللی پول) معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران- مهسا رجبی نژاد فروردین ماه 1399
32 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (6) بسته پیشنهادی برای مقابله با تبعات ویروس کرونا در ورزش معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‎‌های مجلس شورای اسلامی 1398/12/25
33 تجارت جهانی کالاهای پزشکی مورد نیاز برای مقابله با ویروس کووید- 19 معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طاهره کریمی فروردین 1399
34 توصیه‌های مک کنزی برای نحوه بازگشایی اقتصاد در زمان شیوع کووید-19 معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران فروغ کریمی امیرکیاسر فروردین 1399
35 راهکارهای اقتصادی مبارزه با ویروس کرونا پژوهش خبری معاونت سیاسی صدا و سیما 1399/01/11
36 تحلیل شوک اقتصادى ویروس کرونا و پاسخ هاى سیاستى نوآورانه مرکز پژوهش هاى اتاق ایران-مترجم: فرناز صفدرى 1399/01/24
37 کرونا ویروس 19 عامل ویروس اقتصادی 20 مرکز آموزش و پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی شورای پژوهشی اتاق بازرگانی شیراز اسفند ماه 1398
38 راهکارهای خروج از رکود بعد از کرونا دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 1399/01/20
39 کووید 19 در صورت‌های مالی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران محمد هادی موقعی 1399/01/21
40 محرک‌های اقتصادی کووید 19 کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد کسب و کارها مرکز پژوهش‌های اتاق ایران فروردین ماه 1399
41 سند راهبردی برای کسب و کارها در مواجه با بحران کرونا ویرایش اول کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز- مصطفی بهنیا 1397/01/27
42 آثار اقتصادی احتمالی شیوع ویروس کرونای جدید (NCoronavirus) و بیماری ناشی از آن (Vovid19) بر بخش کشاورزی و روستایی گروه پژوهشی سیاست‌های کشاورزی و غذا 1398/12/24

 

43 ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 و چگونگی مواجهه هوشمند با آن مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی 1399/01/13
44 ویرایش دوم دیده بان سازمان بین المللی کار.کووید 19 و دنیای کار برآوردها و تحلیل‌های به روز شده مرکز پژوهش های اتاق ایران فروردین ماه 1399
45 آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و ایران کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران- بهرام شکوری 1399/01/09
46 تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای فناوری اطلاعات در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فروردین 99
47 ارزیابی تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد-چالش‌ها و راهکارها دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان فروردین 1399
48 برنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برای جهش تولید و پیشنهاداتی برای کسب و کارهای متأثر از شیوع ویروس کرونا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران فروردین 99
49 فراسوی کرونا ویروس. مسیری به سوی دوره عادی بعدی شرکت مکنزی، ترجمه: مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران فروردین 1399
50 ویروس کرونا.اختلال در زنجیره تأمین جهانی و نحوه مقابله بنگاه‌ها معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اسفند 1398
51 اثر بیماری کووید 19 بر زنجیره تأمین سرآمدان اندیشه آوینا
52 کاهش مخاطرات اقتصادی کرونا برای کسب و کارهای بخش خصوصی معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی ایران فرودین 1399
53 معرفی کسب و کارهای خسارت دیده از بابت شیوع کرونا، تخمین میزان خسارات و راهکارهای پیشنهادی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اسفند ماه 1398
54 اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد استان خراسان جنوبی و راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب و کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی فروردین ماه 1399
55 بررسی تخصیص بودجه دولت ها به منظور کاهش اثرات منفی اقتصادی کرونا بر کشورهای جهان و ایران کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران 1399/02/01
56 کرونا و بازار سرمایه ایران حسین عبده تبریزی
57 کووید -19ابزارهای توسعه اقتصادی فدرال و پاسخ‌های بالقوه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران فروردین 1399
58 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (36) تأثیر شیوع کرونا بر واحدهای صنفی تولیدی- خدماتی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1399/02/03
59 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (34) صنایع دستی و کرونا معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1399/02/02
60 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (32) بررسی ابعاد آثار گسترس ویروس کرونا بر حوزه شهری و شهرسازی معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1399/02/01
61 کرونا و آثار شیوع این ویروس بر بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی ایران معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1399/02/01
62 تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1399/01/30
63 بررسی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر بخش کشاورزی ایران معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1399/01/27
64 ارزیابی تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری، چالش‌ها و راهکارها دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری بهار 99
65 اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا، ضرورت حمایت از کسب و کارها ویرایش دوم اتاق بازرگانی ایران اردیبهشت 1399
66 ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا ویرایش اول معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1399/02/08
67 کووید 19 و سقوط قیمت نفت.مقابله با دو بحران در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مرکز پژوهش های اتاق ایران اردیبهشت 1399
68 چگونه ساختار بیداری اقتصادی را در ماه اول در سازمان ایجاد کنیم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اردیبهشت 1399
69 تأثیر شیوع ویروس کرونا بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان مرکز آموزش و پژوهش های اقتصادی و اجتماعی شورای پژوهشی اتاق بازرگانی شیراز اردیبهشت 1399
70 آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی معاونت کسب و کار اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
71 بسته پیشنهادی اتاق بازر گانی تهران موضوع اقدامات حمایتی دولت از فعالان اقتصادی معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 1399/02/02
72 تأثیر بحران شیوع ویروس کرونا بر استارت‌آپ‌ها معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
73 5 استراتژی تاب آوری کسب و کارها در شرایط بحران دانشکده کارآفرینی اردیبهشت 1399
74 اثرات اقتصاد کرونا بر تقاضا عرضه و تأمین مالی در جهان مرکز پژوهش های اتاق ایران اردیبهشت 1399
75 چگونه می‌توان مانع ورشکستگی کسب و کارها شد مرکز پژوهش های اتاق ایران اردیبهشت 1399
76 ویروس کرونا چه معنایی برای اقتصاد جهانی می‌تواند داشته باشد مرکز پژوهش های اتاق ایران اردیبهشت 1399
77 پیشی گرفتن از مرحله بعدی بحران کرونا ویروس مرکز پژوهش های اتاق ایران اردیبهشت 1399
78 اقتصادی همه گیری جهانی مورد کووید 19 مرکز پژوهش های اتاق ایران اردیبهشت 1399
79 گزارش اقتصاد کرونا با موضوع مالیات دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1399/01/26
80 گزارش شماره 2 اقتصاد کرونا با موضوع تامین مالی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1399/02/03
81 گزارش شماره(3) اقتصاد کرونا با موضوع زنجیره تامین دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1399/02/09
82 گزارش شماره(4) اقتصاد کرونا با موضوع کار و تامین اجتماعی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1399/02/16
83 نگاهی بر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کووید 19 و سناریوهای بازارهای جهانی انرژی در دوران پسا کرونا معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت 1399
84 پاسخ سازمان حسابرسی کمیته فنی به پرسش‌ها سازمان حسابرسی کمیته فنی 1399/02/23
85 بررسی حمایت‌‌های دولت از کسب و کارها در دوران کرونا دبیرخانه تخصصی شورای گفت‌وگوی و بخش خصوصی زنجان اردیبهشت 1399
86 ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف، تجربه کشورهای منتخب، سیاست‌های پیشنهادی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی  

1399/02/15

87 گزارش شماره(5) اقتصاد کرونا با موضوع اصناف دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1399/02/29
88 بررسی ریسک‌های ناشی از کرونا ویروس بر کسب و کار و صنایع تولیدی و معدنی استان خراسان جنوبی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اردیبهشت 1399
89 اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران تیر 1399