شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم

گزارش تصویری | شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد

آخرین اخبار
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها